Skip to main content

Bebat

Een klantgerichte dienstverlening dankzij een survey en focusgroepen.

De opdrachtgever

Bebat, een milieuorganisatie zonder winstoogmerk, is verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en recycleren van batterijen in België. Om op wereldniveau te blijven, verbetert de organisatie voortdurend haar werking. Daarvoor werkt Bebat nauw samen met verschillende partijen: burgers, batterijproducten, recyclagebedrijven en allerlei inzamelpunten (scholen, winkels, recyclageparken, …).

De uitdaging

Bebat heeft een overeenkomst met bepaalde bedrijven die batterijen produceren en verkopen – de zogenaamde partners. De milieuorganisatie ondersteunt hen met de wettelijke terugnameplicht door oude batterijen in te zamelen, te sorteren en te recycleren. Maandelijks of jaarlijks geven de partners door hoeveel batterijen ze op de Belgische markt brengen en welke types. Deze complexe samenwerking heeft heel wat pijnpunten. Om die aan te pakken, deed Bebat een beroep op de expertise van Knight Moves.


Personas van Bebat partners.

Onze aanpak

De sleutel tot deze uitdaging waren Bebats partners. We bereikten meer dan 350 van deze bedrijven via een online survey en 3 focusgroepen. Met behulp van een customer journey brachten we alle problemen in kaart.

Daarmee gingen we aan de slag in gezamenlijke workshops. We benoemden de topprioriteiten en creëerden oplossingen om de belangrijkste stappen in het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Customer journey van het proces voor Bebat partners.

Het resultaat

Knight Moves maakte de belangrijkste processen intuïtiever en sneller voor de partners van Bebat. Op korte termijn profiteren ze van een gebruiksvriendelijk platform, een vlotte procedure voor de terugnameplicht, gebundelde informatie en een gestroomlijnd auditproces.Op langere termijn ondersteunt een nieuwe tool de partners bij complexe opdrachten, zoals het identificeren van de batterijen en het berekenen van hun aantallen.

Voor Bebat dragen deze verbeteringen bij tot nauwkeurigere cijfers, een groeiend aantal partners en meer tijd voor hun medewerkers om bedrijven te ondersteunen. Knight Moves blijft samenwerken met Bebat om hen daarbij te helpen.

Laptop waarbij het gebruiksvriendelijke Bebat platform open staat.