Skip to main content

Hoe word ik service designer?

Gepubliceerd op 05 sep, 2023 door Suzan Martens

De weg naar het worden van een service designer ligt bezaaid met diverse ervaringen, vaardigheden en achtergronden. We verzamelden enkele inspirerende verhalen van collega's die vertellen hoe zij in aanraking kwamen met service design. Daarnaast delen we een aantal vaardigheden die service designers gemeen hebben en tips hoe je deze vaardigheden kan ontwikkelen om als service designer aan de slag te gaan.

Aan alle (toekomstige) service designers, welkom!

Aan alle gebruikersonderzoekers, ervaringsontwerpers, service-ervaringsstrategen, klantgerichte ontwerpers, gebruikersarchitecten, belevingsstrategen, mensgerichte innovators,... in spe, ook welkom!

Denk jij in je huidige job weleens 'dit kunnen we toch makkelijker maken voor een eindgebruiker?’ Gefeliciteerd, je denkt al als een service designer!

Als service designer onderzoek je namelijk de noden en verwachtingen van een eindgebruiker – een persoon die gebruikmaakt van een dienstverlening. Je tracht de dienstverlening zo veel mogelijk af te stemmen op de behoeften van die eindgebruiker. Je gaat op zoek naar oplossingen, in samenwerking met medewerkers van de dienstverlening én de eindgebruikers.

Maar hoe ga je die co-creatieve aanpak en de mensgerichte manier van denken die service designers bezitten toepassen? Nu je deze blog hebt gevonden, hoop je waarschijnlijk op een magisch kant-en-klaar stappenplan om jezelf als service designer op de kaart te zetten.

No wrong door

Het slechte nieuws: dat magische stappenplan bestaat niet. Het goede nieuws is dat je tal van carrièrepaden kunt bewandelen om de rol van service designer te bekleden. De kans dat je een ‘verkeerde’ weg inslaat is dus heel klein.

De weg naar het worden van een service designer ligt bezaaid met diverse ervaringen, vaardigheden en achtergronden. In een wereld waarin traditionele carrièrepaden steeds vaker plaatsmaken voor kronkelige trajecten, hebben we enkele inspirerende verhalen verzameld van collega's. Zij vertellen hoe ze besmet zijn geraakt met het service design virus. Deze getuigenissen illustreren dat er meer dan één pad is om service designer te worden en dat de veelzijdigheid van achtergronden en ervaringen juist bijdraagt aan de rijkdom van ons boeiende vakgebied.

3 paden leiden elk naar een deur met hetzelfde resultaat

Van HR transformation consultant naar service designer

Anouk heeft een achtergrond in psychologie en werkte een aantal jaren voor een bedrijf dat software ontwikkelt voor HR-werknemers. Ze werkte er op change management trajecten maar merkte al snel dat ze eindgebruikers nauwer wilde betrekken en de nood voelde om bottom-up te werken. Ze volgde op eigen houtje een online UX-cursus. Door een collega werd ze geïnformeerd over Knight Moves: het type klanten en de co-creatieve aanpak sprak haar meteen aan.

Gebruikersonderzoek vind ik het meest boeiende aan mijn job. Net als tijdens een gesprek bij de therapeut, tracht ik dieper te graven in een bepaald onderwerp. Als je jezelf kan verplaatsen in anderen door empathie aan de dag te leggen en je bewust bent van je eigen aannames, is er een stevige basis is om een rol als service designer op te nemen.
Anouk; service designer and researcher at Knight Moves

Van een eigen design studio naar service designer

Jeroen startte zijn reis met een opleiding in productontwikkeling, waar hij een vaag idee ontwikkelde over het betrekken van gebruikers bij ontwerpen, onwetend dat dit het startpunt zou vormen van een loopbaan in service design. Hij laste echter nog een tussenhalte in door een eigen designbureau op te richten, met een focus op het esthetische aspect. Na enkele jaren was het tijd voor een nieuwe klemtoon en begon hij als junior consultant met human-centered design. Uiteindelijk vond hij zijn plek als service designer, waar hij verschillende vaardigheden kan verenigen.

Een rol in service design stelt mij in staat om mijn diverse sterktes te bundelen: het gebruikersstandpunt, het technisch perspectief en het marketingperspectief samenbrengen.
Jeroen; service & strategisch designer bij Knight Moves

Van het begeleiden van migranten naar service designer

Na studies sociale economische wetenschappen, wilde Suzan in haar professionele carrière een maatschappelijke impact creëren door kwetsbare groepen meer kansen te geven. Ze begeleidde migranten in hun inburgeringstraject en evolueerde naar een functie waar ze beleidsvoorbereidend werk deed voor een overheidsdienst. Ze kwam door een interne functiewissel per toeval in aanraking met de principes van service design. Als in-house service designer liet ze personen met een beperking een betere overheidsdienstverlening ervaren. Na enige tijd wilde ze haar horizonten verbreden door zich te omringen met andere service designers en service design te gaan toepassen bij diversere doelgroepen.

Niets interessanter dan vanop een terrasje het gesticuleren van voorbijgangers trachten te observeren. Mensen lezen, hun noden begrijpen, waarnemen wat mensen pleziert en irriteert. Hetgeen waar je plezier uit haalt in je vrije tijd, toepassen in je job, wie zou daar niet voor tekenen?
Suzan; service designer en onderzoeker bij Knight Moves

Van een voorliefde voor het woord tot een rol als service designer

In de opleiding communicatiemanagement leerde Jade een aantal onderzoekstechnieken, zoals interviews en focusgroepen. Ze wist echter niet dat ze deze methodieken later veelvuldig toe zou passen in het vakgebied van service design, tot ze terecht kwam bij Knight Moves voor een stage. Ze vindt het cruciaal om een stapje verder te gaan dan louter gebruikersonderzoek te doen. Jades ware passie ligt namelijk in het faciliteren van co-creatieve workshops waar volop nieuwe ideeën ontstaan. Ze benadrukt het belang van je nederig op te kunnen stellen bij de klant, terwijl je toch voldoende expertise aan de dag legt en het gedrag van zowel gebruiker als klant kan inschatten, om vervolgens je eigen gedrag en communicatie daarop aan te passen.

Je voldoende flexibel opstellen om tijdig te kunnen schakelen, is van groot belang wanneer je voor klanten werkt. Daarnaast moet je erover waken om niet verliefd te worden op je eigen ideeën, maar het idee uitwerken dat de beste match vormt tussen gebruiker en klant.
Jade; service designer en onderzoeker bij Knight Moves

Onmisbare vaardigheden van een succesvolle service designer

Het is je misschien al duidelijk geworden dat je niet een specifiek diploma hoeft te hebben om service designer te worden. Juist met verschillende achtergronden krijg je een rijke mix aan perspectieven die leiden tot innovatieve en holistische oplossingen. Desondanks kunnen we een aantal gemeenschappelijke vaardigheden identificeren bij onze service designers.

Veroordeel jouw oordeel

Als service designer werk je voor en met mensen, dus empathie is van cruciaal belang. Je moet je kunnen verplaatsen in de eindgebruiker. Het is belangrijk om je eigen vooroordelen te herkennen en hoe deze je interpretatie kunnen beïnvloeden. Dit bewustzijn helpt je om objectief en empathisch te blijven zonder je eigen overtuigingen op te dringen. Neem de tijd om echt te luisteren naar wat gebruikers zeggen. Stel open vragen en moedig hen aan om hun gedachten en gevoelens te delen. Dit helpt je om dieper inzicht te krijgen in hun behoeften en perspectieven.

Door het bos aan informatie de bomen zien

Het vermogen om verbanden te leggen is van groot belang. Je moet in staat zijn om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, patronen te ontdekken en informatie te clusteren en prioriteren. Zo weet je wat de belangrijkste problemen, behoeften of kansen zijn en vervolgens gebruik je deze inzichten om je ontwerpbeslissingen te sturen. Door visuele hulpmiddelen te benutten, breng je de informatie op een begrijpelijke manier over.

Twee oren en 1 mond

Communicatief sterk zijn is een onmisbare vaardigheid voor service designers. Het begrijpen van de behoeften van de klant, de gebruiker, de workshop deelnemer, vereist dat je de juiste vragen stelt. Wanneer je open vragen stelt tijdens interviews of workshops, moedig je je gesprekspartner aan om hun gedachten en gevoelens te delen. Maar actief luisteren is misschien nog belangrijker dan vragen stellen. Je toont respect voor de geïnterviewde, het helpt bij het opbouwen van vertrouwen en het vermindert het risico op misverstanden en verkeerde interpretaties.

Daarnaast is storytelling een krachtig instrument om het doel en de impact van je ideeën te communiceren. Het stelt je in staat om bruggen te slaan tussen soms complexe concepten en stakeholders en brengt ontwerpen tot leven in de geest van het publiek. De emotionele verbondenheid die je creëert, helpt je de relevantie van een ontwerp over te brengen.

Wees de lijm

Een ander belangrijk aspect van service design is het verbinden van verschillende silo's. Je werkt vaak samen met mensen met verschillende achtergronden en expertise. Het begint bij transparant en proactief communiceren met alle betrokken actoren en hen laten weten wat het doel is en hoe hun expertise bijdraagt aan het grotere geheel. Het ontwikkelen van een gedeelde visie en taal die alle betrokken actoren begrijpen leidt tot het creëren van een gemeenschappelijk doel dat iedereen verenigt en richting geeft. Het verbinden van silo's is geen eenmalige taak, maar een voortdurende inspanning. Het vereist geduld om verschillen te overbruggen en om uiteindelijk tot holistische ontwerp oplossingen te komen.

Waar druk ik mijn stempel op?

Service design is een dynamisch en veelzijdig vakgebied waarbij verschillende skills en specialisaties samenkomen. Naast een aantal algemene basisvaardigheden die nodig zijn om als service designer sterk in je schoenen te staan, legt iedereen afhankelijk van interesses en sterktes zijn eigen accent.

We vroegen enkele collega’s waar zij dat accent leggen.

Visualiseren: stimuleert en memoriseert

“Door de vertaalslag te maken naar een visueel concept, kan je beter communiceren over het eindresultaat en zullen inzichten beter gememoriseerd worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat methodieken (zoals persona’s, journeys) gebruikt kunnen blijven worden door de klant. We verlagen die drempel door dit visueel aantrekkelijk of in een duidelijke presentatie vorm te geven.

— Amber, Maria, Kathelijne; service designers bij Knight Moves

Strategisch service design onthult het bredere ecosysteem

“Als service designer kijk je naar de gebruikerservaring in het geheel over verschillende contactpunten heen. Het is een logische stap om het bredere plaatje te kunnen vatten en vorm te geven: de wensen van de organisatie, de wisselwerking tussen partners binnen het ecosysteem, de impact van wisselende overtuigingen en gewoontes... Onze service design competenties kunnen helpen om complexe problemen te tackelen, abstracte zaken te concretiseren en vooral om ideeën om te zetten naar concrete experimenten.”

— Yalenka; service designer bij Knight Moves

Gedragswetenschappen toepassen om intuïtieve gebruikerservaringen te creëren

"Mensen zijn helemaal niet zo rationeel als ze zelf soms denken. Ze worden gestuurd door emoties als angst en hebzucht en de sociale context. Door als service designer rekening te houden met psychologische inzichten, ontwikkel je strategieën die keuzes en het gedrag van gebruikers subtiel sturen. Het resultaat is dat je positieve gedragsverandering stimuleert en de effectiviteit van diensten vergroot.”

— Lien, Suzan; service designers bij Knight Moves

Training en coaching zijn een noodzaak voor duurzaam succes

“In elk service design traject hopen we dat de impact blijft groeien na onze laatste sessie. Training en coaching zijn daarom voor mij de perfecte tools om projecten duurzamer te maken. Deelnemers zetten de service design methodes en tools naar hun eigen hand, om ook na afloop te blijven bouwen aan mensgerichte oplossingen.”

— Karen; service designer bij Knight Moves

Hoe bouw ik vandaag al aan mijn carrière als service designer?

Met deze tips kan je vandaag al aan de slag om de basisvaardigheden die een service designer nodig heeft verder te ontwikkelen via zelfontwikkeling, opleidingen, jouw huidige job ervaring of vrijetijdsprojecten.

  • Tip 1: Stel jezelf vaker de waarom-vraag in conversaties. Verdiep je in de emoties van je gesprekspartner: vraag je af waarom ze zich zo voelen. Welke achterliggende factoren zijn er die je misschien nog niet begrijpt? Met deze aanpak wakker je je empathisch vermogen aan.


  • Tip 2: Haal je innerlijk kind terug naar boven: toen het leven nog simpeler was en elk probleem een magische oplossing had? Durf terug zo speels te denken. Bouw dat Lego-prototype en brainstorm met kleurpotloden en laat je fantasie de vrije loop.


  • Tip 3: Achterhaal wat de behoefte van je gesprekspartner is met de LSD-techniek (Luisteren - Samenvatten - Doorvragen). Luister actief, zonder onderbrekingen of meningen. Vat samen wat je gehoord hebt en identificeer zo de kernboodschap. Vraag vervolgens door om onduidelijkheden te verhelderen. Ook kun je zo nog verborgen motivaties en behoeften ontdekken.


  • Tip 4: Faciliteer en stimuleer open communicatie. Gebruik ijsbrekers in workshops of vergaderingen om ontspannen te starten en de verwachtingen te polsen. Zorg ervoor dat diverse stemmen gehoord worden, bijvoorbeeld door groeps- en individuele brainstormsessies af te wisselen. Stimuleer ook het delen van ideeën zonder beperkingen en sluit de bijeenkomst af met een check-out waarbij de belangrijkste lessen gedeeld worden.


  • Tip 5: Resultaten van een onderzoek presenteren? Breng ze met visualisaties tot leven vanuit het perspectief van een eindgebruiker. Benadruk de vreugdevolle en lastige momenten en vermijd een droge opsomming van feiten. Gegarandeerd dat jouw boodschap dan wél blijft hangen en dat je publiek een emotionele verbondenheid voelt met de eindgebruiker.