Skip to main content

Co-creatie

Samen met gebruikers en belanghebbenden ideeën en prototypes bouwen

Naar overzicht

Waarom we geloven in co-creatie

Eindgebruikers en belanghebbenden betrekken bij het ontwerpproces verhoogt de globale kwaliteit van het resultaat en bovendien worden ze zelf eigenaar van de oplossing. Doordat we hen ondersteunen en betrekken bij het proces, in plaats van hen de oplossing simpelweg voor te schotel, zullen ze het resultaat met meer vastberadenheid ondersteunen en zelfs helpen verdedigen.

Onze aanpak

Wanneer we, gedurende een project, kennis en ervaring van meerdere stakeholders of eindgebruikers nodig hebben, nodigen we hen uit bij het ontwerpproces. Onze open en blended aanpak moedigt een grote betrokkenheid aan gedurende het hele ontwerpproces. Daarbij komt het zowel de eindgebruikers als de stakeholders ten goede in de uitkomst, met als resultaat een gevalideerde oplossing waar iedereen achter staat.

Een co-creatie sessie is een gefaciliteerde workshop met een diverse groep mensen waar we samen (strategische) ontwerpbeslissingen nemen. Dat kan gaan over ideeën bedenken of prototypes ontwikkelen voor een specifiek onderwerp. Deze sessies behandelen meestal drie verschillende fasen: divergeren, clusteren en convergeren. In elke fase gebruiken we verschillende methoden die ervoor zorgen dat alle deelnemers kunnen meedoen en hun inzichten kunnen geven.

We vinden het cruciaal om een co-creatie sessie af te sluiten met een concrete uitkomst. We leggen daarbij echt de nadruk op prototyping. De waarde van een prototype als visueel werkmodel van een idee, is dat we al in een vroeg stadium van een idee directe feedback van gebruikers en belanghebbenden kunnen vastleggen, vooraleer middelen in te zetten voor de implementatie. Het vermindert het investeringsrisico en zorgt voor een tastbare versie van het idee, die we gemakkelijk met anderen kunnen communiceren.

Instrumenten en methoden


Brainwriting

De gedachte is voortbouwen op de ideeën van anderen. Ideeën formuleren en doorgeven aan elkaar zorgt voor verrassende concepten.

Bloemassociatie

Deze brainstormtechniek richt zich op associatief denken. We vertrekken vanuit een centraal thema en komen iteratief met nieuwe ideeën op de proppen.

Tegenovergesteld denken

Dit helpt als we vastzitten in een denkwijze op basis van veronderstellingen. Het is makkelijker om eerst na te denken over wat we niet willen en dan de vraag om te draaien.

COCD-matris

Deze selectiemethode is de eerste stap in de convergentiefase en zorgt ervoor dat gewone, originele en uitdagende ideeën worden gecategoriseerd.

Selectiemethoden (dot voting, poker chips)

Nadat we de ideeën in categorieën clusterde, maken we een selectie op basis van ieders voorkeuren met behulp van stempels of poker chips.

Prototypering

Het stelt ons in staat om ideeën snel te testen en te itereren. We gebruiken verschillende soorten prototypes, elk met een ander niveau van trouw.

Voordelen


Verschillende perspectieven

Verschillende mensen en perspectieven samenbrengen leidt tot interessante en onverwachte ideeën die anders niet zouden ontstaan.

Draagvlak (voor een nieuwe oplossing)

Wanneer mensen deelnemen aan het denkproces achter ideeën en concepten, zijn ze meer geneigd om de oplossing te helpen verdedigen.

Hands-on

Co-creatie en prototyping zijn hands-on methoden die snel resultaat opleveren omdat ideeën snel worden gevisualiseerd en getest.