OCMW Gent

Samen met dakloze jongeren oplossingen vinden voor hun woonsituatie.

De opdrachtgever

Het OCMW van Gent is verantwoordelijk voor het welzijn van elke inwoner. Elke Gentse dakloze mag dan ook rekenen op uitgebreide hulp. OCMW Gent wil vooral structurele maatregelen nemen om de situatie voor daklozen te verbeteren. En dat vereist een grondige aanpak van de onderliggende problemen. Het doel? Daklozen begeleiden naar een vaste woonplaats en werk.

Naast het OCMW ondersteunen heel wat andere organisaties dakloze jongeren. Tijdens dit project werkte Knight Moves samen met Jong Gent In Actie, CAW en vele anderen.

Ocmw image customer 1

De uitdaging

De medewerkers van het OCMW zien de laatste jaren een toename van het aantal daklozen tussen 17 en 21 jaar. Daarom willen ze in dialoog concrete en effectieve oplossingen bedenken om hun levenskwaliteit drastisch te verbeteren.

Door de gevoelige en complexe sociale context had het OCMW nood aan expertise en methoden om deze jongeren te bereiken. Daarvoor deden ze een beroep op Knight Moves. Onze prioriteit was om te achterhalen met welke problemen de dakloze jongeren dagelijks geconfronteerd worden. En er dan gezamenlijk oplossingen voor te vinden.

Final 01 1 1

Onze aanpak

In de eerste fase gingen we in dialoog met de jongeren tijdens diepte-interviews en focusgroepen. Dankzij drempelverlagende methoden kregen we inzicht in de verschillende aspecten van hun leven en hun dagelijkse uitdagingen. Samen met het OCMW-team en de andere organisaties, achterhaalden we zo de belangrijkste problemen. Dakloosheid heeft veel facetten. Daarom verdeelden we de problemen onder in categorieën: eenzaamheid, kwetsbaarheid, angst om beoordeeld te worden, sterke afhankelijkheid van een persoonlijk netwerk, de leercurve in de publieke sector, enzovoort. Het grootste probleem werd al snel duidelijk: het tekort aan woningen.

In de tweede fase nodigden we de jongeren uit voor co-creatie workshops, waarin we manieren bedachten om huisvesting te vinden. Dat leverde een schat aan ideeën op. Die legden we voor aan de sociale organisaties om zo het beste idee te selecteren en daarop verder te bouwen.

Ocmw image quest 2

Het resultaat

We creëerden het concept voor een nieuwe tool. Die bevordert de dialoog tussen dakloze jongere en hulpverlener, en bestaat uit 3 delen:

  1. Een kaartspel om het gesprek met de jongere te begeleiden.

  2. Een tool voor de OCMW-hulpverlener, zodat die een zicht heeft op de beschikbare woonplaatsen (inclusief bij particulieren).

  3. Een database waarin alle gegevens en voorkeuren bewaard worden die met de jaren zijn verzameld. Ideaal als input voor beleidsmakers bij strategische beslissingen.

Tijdens het project merkten we hoe moeilijk het is om de jonge daklozen te bereiken. Om het verdere succes van het project te verzekeren, gaven we het team tips, richtlijnen en methoden hoe ze het beste in dialoog gaan met de jongeren.

Final 03 1 1