Skip to main content

Servicestrategie

Co-creatiestrategieën voor nieuwe en bestaande diensten

Naar overzicht

Waarom servicestrategie

Of je nu een goed idee hebt voor een gloednieuwe dienst of bestaande diensten levert voor je klant, een solide servicestrategie hebben is altijd een goed idee. Wie is je primaire doelgroep? Wat zijn hun behoeften waarin je moet voorzien? Hoe ga je jouw service uitrollen? Met behulp van een coöperatieve en mensgerichte aanpak helpen wij jou je servicevisie helder te maken en te vertalen naar een toekomstvaste servicestrategie. Samen maken we een plan met duidelijke en meetbare doelstellingen.

Onze aanpak

Bij de ontwikkeling van een dienstenstrategie werken we samen met belanghebbenden op verschillende gebieden en betrekken we de gebruiker in een vroeg stadium bij het proces.

In een vroeg stadium beginnen we met een grondige analyse om de servicecontext te begrijpen:

  • Stakeholdermapping om te bepalen wie uw belangrijkste stakeholders zijn
  • Backstage- en front-stage-processen in kaart brengen
  • Het uitvoeren van een gegevensanalyse
  • Uitvoeren van gebruikersonderzoek

In een tweede fase zullen we de dienstenstrategie verkennen en conceptualiseren.

  • Kristalliseren van uw servicevisie
  • We maken gebruik van verschillende ontwerpdenkmethodes in functie van de projectbehoeften, zoals waardepropositieworkshops, klantentripoefeningen, persona-creatie, serviceblauwdruk,...
  • Meer gebruikersonderzoek

In de laatste fase van de ontwikkeling van de servicestrategie, maken we een prototype en testen we serviceconcepten. We testen ideeën in een vroeg stadium en vaak om gebruikersinzichten zo snel mogelijk in het proces te verwerken.

We leveren levensvatbare en geteste concepten die het implementatierisico verminderen en de adoptie verhogen.

Tools & methods

Waardepropositie

Met behulp van het waardepropositie canvas als hulpmiddel zorgen we ervoor dat jouw service positionering gecentreerd is rond de klantwaarden en -behoeften

Service visie

Een service visie synthetiseren op een manier die duidelijk, concreet, toekomstbestendig en wenselijk is.

Service blueprint

De service blueprint gaat eens tap verder dan de customer journey map, omdat het de proceslaag van front-end en back-office interacties met je klant toevoegt. Het helpt om zwakke punten en opportuniteiten in je procesflow te ontdekken.

Digitale transformatie

We helpen je vol vertrouwen bij de omschakeling van niet-digitale en handmatige processen of verouderde technologieën naar de toekomst door je klanten geavanceerde diensten aan te bieden.

Voordelen

Ondersteund door belanghebbenden

Door belanghebbenden bij het hele ontwerpproces te betrekken, wordt elke beslissing en elk concept volledig gesteund en onderschreven in de organisatie.

Goedgekeurd door gebruikers

De ontwikkeling van de service strategie begint en eindigt bij de gebruiker. De gebruiksgerichte aanpak valideert serviceconcepten in elke fase en vermindert implementatierisico’s

Future-proof

Met een duidelijke service visie en -strategie kunnen organisaties met meer vertrouwen en betere resultaten vooruit.