GO! gemeenschapsonderwijs

Het onderwijs voorbereiden op de toekomst in cocreatie met leerlingen en leraren.

Logo HVDV 2020 small

Winnaar van de Henry van de Velde Award 2020 in de categorie 'Digital Product Award'.

De opdrachtgever

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wil scholen voorbereiden op een snel veranderende wereld. En ze kozen voor Knight Moves om hen daarbij te helpen.

GO logo

De uitdaging

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Meer en meer jongeren voelen zich niet op hun plek in het huidige systeem en verlaten vroegtijdig de schoolbanken. Tegelijk voelen leraren zich overweldigd door de toenemende verwachtingen – met een stijgend aantal burn-outs als trieste gevolg. Scholen willen graag innoveren en experimenteren met onderwijsmethoden, zoals flexibel en competentiegericht leren, maar een gebrek aan tools en oplossingen houdt hen tegen.


De belangrijkste doelen waren leerlingen voorbereiden op de toekomst, leraren ondersteunen in hun job, en GO!-medewerkers helpen om de officiële eindtermen te koppelen aan praktische leermethoden.

Co-creation workshop met leerlingen en leerkrachten

Onze aanpak

Via kwalitatief onderzoek met leraren en leerlingen, kregen we inzicht in de complexe onderwijscontext. Die inzichten vormden het uitgangspunt van een uitgebreide cocreatiefase. Een multidisciplinair team van designers, ontwikkelaars en GO!-medewerkers zocht stapsgewijs naar oplossingen. Tweewekelijks gaf het team een update aan alle stakeholders. Door die voortdurende dialoog konden we snel bijsturen en verbeteren waar nodig.

In een volgende fase kozen we 3 scholen om het resultaat langdurig te testen. Knight Moves zette ook een proces op, zodat GO! voortdurend de betrokkenheid kan verbeteren en verhogen.

Quest

Het resultaat

Dit project had gevolgen op meerdere niveaus. We ontwikkelden een digitale tool die het klaslokaal verandert in een plek waar leerlingen op hun eigen tempo leren en sociale vaardigheden opdoen. Een plek waar leraren lesmateriaal (samen) creëren en delen. Daarnaast zorgde het project voor een cultuuromslag bij GO!. De organisatie stelt nu de gebruiker centraal, gelooft in kwalitatief onderzoek, implementeert nieuwe ideeën en kiest stelselmatig voor cocreatie.

Een rechtstreeks gevolg van dit project zijn de service design- en coachingsessies die we hebben opgestart. Daar leren de medewerkers van GO! hoe ze human centered-designmethoden kunnen toepassen in hun werk.

Go devices