Skip to main content

VDAB en Stad Antwerpen

Obstakels en dromen van 21 Antwerpse jongeren op zoek naar werk in beeld gebracht

Call To Action

"Ik wil niet alleen werken om te overleven, maar ook om te genieten van het leven"

Laura

De opdrachtgevers

De jeugdwerkloosheid vormt een uitdaging voor vele steden. VDAB en Stad Antwerpen bundelen daarom de krachten om voorbij de statistieken te kijken en werkloze jongeren in Antwerpen een gezicht te geven. Ze willen ervoor zorgen dat beleidsadviseurs bevoegd voor werk en jeugd en andere betrokkenen bij dit domein, de identiteit van deze jongeren kunnen ontrafelen en hun individuele traject naar werk beter kunnen begrijpen.

De uitdaging

“Hoe kunnen we voorbij de cijfers kijken en een dieper begrip krijgen van de emoties, dromen en uitdagingen van de jongeren om beleid beter af te stemmen op hun werkelijke behoeften?”

Met deze vraag kwamen VDAB en Stad Antwerpen tot bij Knight Moves. Onze rol bestond uit het ontdekken van talloze obstakels en dromen van 21 Antwerpse jongeren op zoek naar werk en deze tot leven brengen met een expositie 'Baanbrekend dromen'. Zo willen de organisaties beleidsmakers tonen wie deze jongeren zijn zodat ze bij het nemen van beslissingen omtrent maatregelen die gericht zijn op het creëren van kansen voor jongeren in Antwerpen, de doelgroep in het achterhoofd houden.

Dit Knight Moves-project is atypisch, aangezien we niet vertrokken vanuit een specifieke probleemstelling waarvoor de klant een oplossing zocht. Desondanks hebben we met veel enthousiasme de uitdaging aangenomen om impact te maken voor een doelgroep die ons nauw aan het hart ligt.

De aanpak

Samen met de werkgroep die bestond uit leden van de cel jeugd en werk van VDAB en Stad Antwerpen organiseerden we een aantal inspiratiesessies. Gezamenlijk identificeerden we de doelgroep die we wilden bereiken en werkten hiervoor een strategie uit. Daarnaast stelden we een doelgerichte rekruteringsaanpak voor, van cruciaal belang om het project te doen slagen. Het werd een intensieve fase waarin we er alles aan deden om de juiste jongeren te bereiken.

We moedigden jongeren aan om deel te nemen via diverse laagdrempelige kanalen, zowel fysiek als digitaal. Hiervoor werkten we samen met verschillende partners, waaronder scholen (CVO) en jeugdorganisaties (JES), die reeds een vertrouwensband hebben met de jongeren. We gebruikten digitale kanalen, zoals Whatsapp, om een direct contact te leggen met de jongeren Door de jongeren persoonlijk en informeel te benaderen en hen gerust te stellen over het verloop van het gesprek, creëerden we meteen een veilige omgeving. We benadrukten ook steeds hoe hun deelname effectief een verschil kan maken. Deze strategie bleek niet enkel doeltreffend in het bereiken van een divers jongerenpubliek, maar getuigde ook van onze inzet voor een inclusieve rekruteringsaanpak.

We spraken de jongeren in verschillende ontmoetingscentra in het hartje van Antwerpen, waar een relaxte sfeer het ideale decor vormde voor een gezellig koffiekletsuurtje. Het creëren van een gemoedelijke sfeer was opnieuw essentieel om een veilige omgeving te waarborgen. We gaven de jongere het eigenaarschap over het gesprek zodat ze zelf konden bepalen wat ze wel of niet met ons wilden delen. Door hen de volgorde van de vragen zelf te laten bepalen, verliep het gesprek op een organische manier. Zo ontdekten we welke factoren een invloed hebben op hun zoektocht naar werk, hoe ze zich voorbereiden en wat er goed of minder goed loopt bij het verkennen van de arbeidsmarkt.

We gebruikten beeldkaarten om het gesprek emotioneel te benaderen en beter te begrijpen welk gevoel overheerst tijdens de zoektocht naar werk.

Het waren één voor één hele open en warme gesprekken waarbij de jongeren zich ongedwongen van hun meest kwetsbare kant lieten zien. Nadat de jongeren helemaal losgekomen waren, sloten we af met een fotosessie waar ieder op hun eigen manier de camera mocht inpalmen. Als achtergrond voor de portretten kozen we het Antwerpse straatbeeld dat een verlengstuk vormt voor de leefomgeving van de jongeren.

Vervolgens bedachten we samen met de klant hoe we deze unieke verhalen tot leven konden brengen in een expositie, met steeds ons einddoel helder voor ogen: de verhalen moeten beleidsmakers aan het denken zetten over maatregelen die de kansen en ondersteuning voor jongeren in Antwerpen bevorderen.

Soft skills ontwikkelen is één ding, maar ze erkennen en omarmen is misschien nog belangrijker. Mijn vrienden fungeren hierbij als een spiegel. Voor anderen kan VDAB deze spiegel zijn
Pieter

Het resultaat

Het resultaat? Een meeslepende expositie waar beleidsmakers zoals de Schepen van Jeugd, de Provinciedirecteur van VDAB regio Antwerpen, tal van VDAB-partners, de jongeren zelf, hun familie en hun vrienden de 21 verhalen en portretten konden bewonderen. Het werd een unieke ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers die met grote belangstelling en waardering voor elkaar het gesprek aangingen.

De multimediale expositie, genaamd 'Baanbrekend dromen' bestaande uit tekst, beeld en klank bracht deze verhalen letterlijk tot leven. Bezoekers konden zich volledig inleven, alsof ze zelf deel uitmaakten van de intieme gesprekken. De 21 inspirerende verhalen onthulden de uitdagingen, dromen, benaderingen en beweegredenen in de zoektocht naar werk van Antwerpse jongeren. Achter elk verhaal school een gezicht en ontstond er een krachtige connectie. Elke bezoeker werd geïnspireerd door de menselijke kant van de werkzoekende jongeren, waarbij vastberadenheid en veerkracht de hoofdrol speelden. Voor velen bleek een baan veel meer dan slechts een bron van inkomsten; het vormt een cruciaal deel van hun identiteit en een weerspiegeling van hun vaardigheden en talenten.

De beleidsmakers ontvingen een bundel met de verhalen en de belangrijkste aandachtspunten zodat ze deze na afloop van het evenement op een rustige manier konden nalezen en bestuderen.

Wat mij opviel is dat jullie zeer flexibel waren en heel veel tijd investeerden in het bereiken van de jongeren. Ik vond het heel fijn om te zien hoe die jongeren op hun gemak waren bij jullie. Jullie perfectionisme bij het opzetten van de expo bewonderde ik ook enorm
Sofie Salamanca - Projectverantwoordelijke Werk Stad Antwerpen